Choinka w Świetlicy Wiejskiej w Kozakach

W czwartek (2 lutego 2023 r.) w Świetlicy Wiejskiej w Kozakach Domu Kultury w Gołdapi odbyło się spotkanie choinkowe. Wspólna zabawa dzieci z Mikołajem sprawiła, że atmosfera była magiczna i radosna dla wszystkich zebranych. W spotkaniu udział wzięła Radna Rady Miejskiej w Gołdapi Janina Pietrewicz. Były gry i zabawy dla dzieci zorganizowane przez instruktora świetlicy. Całość uświetnił występ ledowy Teatru Ognia Flash Zone z pracowni tańca Domu Kultury w Gołdapi.
Spotkanie zorganizowano przy współpracy z sołtysem Sołectwa Kozaki.
Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę 🎄