Pracownia teatralna

Zajęcia teatralne prowadzone są dla dzieci w wieku 7-10 lat i grupy dorosłych. To połączenie nauki i zabawy. Uczestnicy uczą się wyrażania emocji, obycia z występami scenicznymi, rozwijania umiejętności aktorskich. Działalność teatralna rozwija wyobraźnię, fantazję, twórcze myślenie dziecka, a także piękną, poprawną mowę. Rozwija także pamięć wzrokowo-słuchową.

Zajęcia prowadzone przez mgr Katarzynę Miernik

Instruktor

Katarzyna Miernik