Świetlica wiejska w Żelazkach

W Świetlicach Wiejskich oprócz zajęć które są w nich prowadzone, uczestnicy mogą spędzić czas wolny według własnego uznania, pobawić się z rówieśnikami czy też po prostu z nimi posiedzieć i porozmawiać. Mogą odrobić lekcje przy pomocy prowadzącego zajęcia lub rówieśników. Zajęcia świetlicowe mają zapewnić dzieciom i młodzieży spędzenie wolnego czasu w miłej i przyjaznej atmosferze. Organizacją zajęć rozszerzamy zainteresowania, postawy i prawidłowe nawyki uczestników w życiu codziennym. Godziny otwarcia świetlic określa harmonogram pracy, dostosowany do stałych zajęć skierowanych do dzieci i młodzieży oraz lokalnych potrzeb mieszkańców.

Dzieciom i młodzieży korzystających ze świetlicy, oferuje się uczestnictwo  w różnorodnych formach zajęć, m.in:

  • zajęcia plastyczno-techniczne: rysowanie, malowanie (farbami,mazakami,kredkami), wycinanki, wydzieranki, lepienie z plasteliny, modeliny i z gliny jak również z innych mas plastycznych tj.: masa porcelanowa, piankolina, slime. Na zajęciach poznajemy nowe techniki plastyczne dzięki czemu dzieci nabywają nowe umiejętności oraz poszerzają swoją kreatywność;
  • zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, gry liczbowe, zajęcia komputerowe;
  • zajęcia muzyczne: zabawa ze śpiewem, zabawy rytmiczne, taniec, słuchanie muzyki;
  • zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy na świeżym powietrzu, zabawy w grupach, turnieje sprawnościowe;
  • zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek, programów edukacyjnych, a następnie pogadanki.
    – udział w projektach realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap oraz projektów Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Stowarzyszenia Gołdapski Fundusz Lokalny i Gminy Gołdap realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny.

W świetlicy jest przyjazna, swobodna atmosfera dzięki temu, że potrafimy ze sobą współpracować i niezależne jest to od wieku. Dzieci mają bardzo dobry kontakt z młodzieżą i mogą zawsze liczyć na ich pomoc. Przestrzegamy zasad, w których wzajemnie się szanujemy i wspólnie podejmujemy decyzje. Praca instruktora nie są to tylko organizowane zajęcia czy imprezy, ale jest to budowanie relacji z mieszkańcami i pomoc w trudnych sytuacjach. Należy dodać, że w dzisiejszej sytuacji w jakiej się znaleźliśmy nieuchronny wpływ na funkcjonowanie Świetlic Wiejskich ( jak i innych placówek) ma wpływ pandemia koronawirusa. Staramy się jednak spełniać swoje zadania jak najlepiej potrafimy i zapewnić osobom, które uczęszczają do naszych Świetlic bezpieczne warunki, a przy tym poczucie normalności.

Instruktor