Zakończenie projektu ‘’ Dopalaczy, alkoholu i papierosów nie dotykamy- na aktywność stawiamy”

W Świetlicy Wiejskiej w Kozakach 15.12.2023r. Odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Dopalaczy, alkoholu i papierosów nie dotykamy- na aktywność stawiamy” zrealizowanego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2023. Projekt był realizowany w Świetlicach Wiejskich: Kozakach, Grabowie i Żelazkach. Celem projektu była integracja dzieci, młodzieży i dorosłych i zainteresowanie ich aktywnym wykorzystaniem czasu wolnego bez używek.

Zaproszeni goście wręczyli nagrody w konkursie plastycznym. Na zakończenie odbyła się dyskoteka ze słodkim poczęstunkiem.

Działanie zostało dofinansowane ze środków Gminy Gołdap.