Pracownia fotografii

Pracownia fotografii powstała w roku 1998. Pierwsza wspólna wystawa ówczesnych członków pracowni miała miejsce w czerwcu 1999 roku, a honorowym gościem gołdapskich twórców fotografii był profesor Andrzej Strumiłło, który na bieżąco zrecenzował prace wszystkich wystawiających.

Pracownia jest miejscem spotkań twórców w bardzo różnym wieku. Najmłodsi mają 11 lat, a najstarsi dużo więcej, ale liczy się zapał i chęć poznania nowych dróg artystycznej ekspresji. Pracownia wyposażona jest w ciemnię fotograficzną z tradycyjnym sprzętem do fotografii czarno-białej. Posiada też niezbędny sprzęt do uprawiania fotografii cyfrowej oraz studio fotograficzne.

Pracownię prowadzi fotograf, malarz i grafik Jarosław Jasiński, który jest do dyspozycji wszystkich zainteresowanych – codziennie od 14.00 do 22.00.

Instruktor

Jarosław Jasiński

Plakat Nasze i nie Nasze Krajobrazy

XIII Spotkanie z Naturą i Sztuką

Dom Kultury w Gołdapi zaprasza na XIII edycję spotkań z Naturą i Sztuką „Nasze i nie nasze krajobrazy”. Wydarzenie objęte honorowym patronatem Burmistrza Gołdapi. 18

Więcej »