Choinka w Żelazkach

W sobotę (17 grudnia 2022 r.) w Świetlicy Wiejskiej w Żelazkach Domu Kultury w Gołdapi odbyło się spotkanie choinkowe. Wspólna zabawa dzieci z Mikołajem sprawiła, że atmosfera była magiczna i radosna dla wszystkich zebranych. W spotkaniu udział wzięli Radni Rady Miejskiej w Gołdapi. Były gry i zabawy dla dzieci zorganizowane przez animatorów, ognisko z kiełbaskami oraz gorąca grochówka. Całość uświetnił występ Teatru Ognia Flash Zone z pracowni tańca Domu Kultury w Gołdapi.
Spotkanie zorganizowano przy współpracy z sołtysem Sołectwa Babki, Świetlicą Wiejską w Żelazkach oraz przy wsparciu firmy Agrimet.
Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę 🎄