Ogólnopolski konkurs plastyczny „Mój pałac marzeń”

Dzieci i młodzież uczęszczające na zajęcia do pracowni plastycznej Domu Kultury w Gołdapi zgłosiły się do ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Mój pałac marzeń”. Organizatorem konkursu jest Historyczny Park Rozrywki w Gorlicach.
Komisja konkursowa dokona oceny prac w trzech kategoriach wiekowych:
I kategoria – uczestnicy w wieku od 0 do 6 lat
II kategoria – uczestnicy w wieku od 7 do 12 lat
III kategoria – uczestnicy w wieku od 13 do 18 lat.
Każdy uczestnik konkursu za nadesłaną pracę otrzyma dyplom oraz bezpłatny bilet wstępu  do Muzeum Złotej Rybki. W każdej kategorii wiekowej zostanie przyznana nagroda główna tj.: bezpłatny wstęp całej grupy/klasy Laureata konkursu do Historycznego Parku Rozrywki, połączony z warsztatami robienia Ciasteczek Dworskich oraz obiadem w Pałacu Władysława Długosza w Gorlicach.
Trzymamy mocno kciuki za naszych uczestników 😊