„Tu mieszkam, tu zmieniam” podsumowanie projektu w Świetlicy Wiejskiej w Grabowie

W czwartkowe popołudnie (7 grudnia) w Świetlicy Wiejskiej w Grabowie odbyło się podsumowanie projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam”. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy wsi Grabowo, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowie, Gołdapskiego Funduszu Lokalnego, Pani sołtys Grabowa, dyrektor Domu Kultury w Gołdapi. Grupa nieformalna realizująca projekt przedstawiła i podsumowała działania  z  pięciu miesięcy trwania projektu. Zostało przedstawionych pięć różnych warsztatów między innymi: warsztat rękodzieła- wieniec dożynkowy, stworzenie przestrzeni zielonej, warsztat szydełkowania, warsztat z tworzenia ozdób i kartek świątecznych oraz warsztat kulinarny z pieczenia pierników świątecznych. Projekt był kierowany do każdej grupy wiekowej i miał na celu integrację wszystkich mieszkańców. Podczas podsumowania mogliśmy sprawdzić wiedzę uczestników na temat projektu podczas losowania różnych pytań. W ramach podziękowania zostały wręczone drobne upominki. Dziękujemy wszystkim osobom, które chętnie uczestniczyły w warsztatach również w aspekcie międzypokoleniowym.

Projekt zrealizowany ze środków Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności i Gminy Gołdap. #dzialajlokalnie #funduszgoldap