XXII Ogólnopolski Konkurs Dzieci i Młodzieży „Człowiek, Świat, Przyroda” Koszalin 2024

Na XXII Ogólnopolski Konkurs Dzieci i Młodzieży „Człowiek, Świat, Przyroda” Koszalin 2024, nadesłano 1782 zdjęć od 416 autorów z całej Polski.

Miło jest nam poinformować, że prace sześciorga uczestników zajęć w pracowni fotografii w gołdapskim Domu Kultury, prowadzonej przez Jarosława Jasińskiego, zostało zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej, która zostanie otwarta w dniu 7 czerwca 2024 r. w Pałacu Młodzieży w Koszalinie.

Do wystawy pokonkursowej zakwalifikowano pracę Marysi Werry pt. „Martwa natura”, cykl 4 prac Julii Predko pt. „Oczyszczenie”, pracę Ernesta Furtana „Ja drzewo”, pracę Małgorzaty Kudosz pt. „Oczekiwanie”, pracę Mateusza Nowiczenko pt.”Jestem drzewem” i pracę Anny Świtaj pt. „Dzień po dniu”.

Wszystkim autorom i instruktorowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych twórczych poszukiwań fotograficznych.