Zadanie pt. „Wybieram marzenia – nie uzależnienia”

W Ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Gołdap w roku 2023 świetlice wiejskie w Żelazkach i Kozakach działające przy Domu Kultury w Gołdapi realizują zadanie pt. „Wybieram marzenia – nie uzależnienia”.
W ubiegłym tygodniu w świetlicach odbyły się warsztaty profilaktyczne z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi. Tematyka zajęć dotyczyła profilaktyki zachowań agresywnych i przemocowych ze szczególnym omówieniem przeciwdziałania cyberprzemocy. Pogadanki o odpowiedzialności karnej dotyczącej zażywania i rozpowszechniania substancji psychoaktywnych. Młodzieży zwrócono uwagę na to, jakie konsekwencje może ponieść osoba, która popełnia przestępstwo za pośrednictwem komunikatorów internetowych. Dodatkowo policjanci mówili, w jaki sposób ofiara przestępstwa może uzyskać pomoc. Zwrócili uwagę na fakt, że w sieci nikt nie jest anonimowy.
Zadanie zrealizowane jest ze środków finansowych Gminy Gołdap.

Ostatnio dodane

Udostępnij wpis

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
E-mail
Share on print
Drukuj